Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Silver Arrows sponsort de volgende mooie inititatieven:

Silver Arrows - MVO- Stichting CucuStichting Cucu

www.cucu4children.nl 
Cucu is Indonesisch voor kleinkind. Kleinkinderen zijn de nieuwe generatie, nieuwe hoop, een symbool voor de toekomst. Stichting Cucu zoekt en sponsort projecten in derdewereldlanden die het leven van kinderen verbeteren. Naast de continue fondsenwerving zoals rommelmarkten, particuliere donaties en samenwerkingen met organisaties, organiseert Stichting Cucu jaarlijk 2 grote activiteiten, waaronder deelname aan de Dam tot Damloop.

Afgelopen september hebben 30 lopers de Dam tot Damloop gelopen voor Stichting Cucu. Silver Arrows heeft er als één van de drie shirtsponsoren mede voor kunnen zorgen dat de €6320,- die de lopers samen hebben opgehaald in zijn geheel worden besteed aan het project van dat jaar: de India Vision Foundation.

 

 

Silver Arrows - MVO- Stichting Tereo

 Stichting Vrienden van Tereo

www.tereo.nl
Tereo is een project voor verwaarloosde kinderen in Zuid Afrika. In the Tereo Mission school wordt onderwijs geboden aan kinderen, die om één of andere reden niet naar een normale school kunnen. Het gaat in veel gevallen om kinderen met slechte levensomstandigheden. De school vormt een vangnet voor deze kinderen en biedt onderwijs, begeleiding en opvang.

De Nederlandse Stichting Vrienden van Tereo steunt dit project op diverse manieren. Om ook een steentje bij te dragen heeft Silver Arrows voor deze stichting een website ontworpen en ontwikkeld en ondersteunen wij stichting Tereo in het beheer en het onderhoud van de website.

 

 

Silver Arrows - MVO - sponsoring Alpe d'huzesKalender sponsoring t.b.v. Alpe d'HuZes

Sponsoring www.opgevenisgeenoptie.nl
Alpe d'HuZes is een actie waarbij deelnemers, alleen of in een team, geld bijeen brengen waarmee zij een bijdrage leveren aan de strijd voor de overwinning op kanker. Onder het motto "Opgeven is geen optie" wordt op één dag de legendarische Alpe d'Huez tot maximaal 6 keer beklommen.

Een van de deelnemers van dit jaar besloot om, naast de beklimming zelf, geld in te zamelen middels een zelfgemaakte kalender. Een mooi inititaief dat wij graag steunen!

 

 

 

 

Silver Arrows - MVO - sponsoring Hart Bufkes PreuveHartbufkes Preuve, samen genieten voor het goede doel!

Na een aantal jaren stilte is Hartbufkes Preuve weer terug van weg geweest. De Kiwanis Maaseik van Eyck presenteren dit ware hapjesfestijn op de Markt van Maaseik. 

De opbrengst van dit 3 dagen durende festival wordt geschonken aan de kinderen van De Unit Siemkesheuvel van Dienstencentrum Ter Engelen. Het dienstencentrum geeft deze kinderen met een verstandelijke beperking en een gedrags- of emotionele stoornis, ieder jaar een vakantie om nooit te vergeten.  Ze gaan op 'zomerkamp', aan zee, in de Ardennen of in het nabijgelegen buitenland en maken uitstapjes naar diverse attractieparken in de omgeving. Silver Arrows draagt hier graag haar steentje aan bij in de vorm van de uitvoering van de Hartbufkes Preuve website www.hartbufkes.be.

 
Profiteer van tips, tricks
& online marketing nieuws: 

 
Facebook-icon-Silver Arrows MultiMedia
 Linkedin icon Silver Arrows MultiMedia aanmeld icon Silver Arrows MultiMedia 

 
Neem contact op via 06 14906645 of 
info@silverarrows.nl voor informatie of een afspraak.