Onze werkwijze

Globaal zijn onze activiteiten onder te verdelen in de fasen concept, ontwerp, ontwikkeling, implementatie en exploitatie. Deze fasen vormen de basis van onze werkwijze en zijn in principe op vrijwel elk product van toepassing. Overigens kunt u natuurlijk ook bij ons terecht voor een enkel specifiek onderdeel.

Silver Arrows MultiMedia Eindhoven-werkwijze-concept

Concept

Tijdens de conceptfase wordt de initiële vraag of behoefte van de klant geïnventariseerd en vertaald naar een inhoudelijk, functioneel en technisch concept.

In nauwe samenspraak met de klant worden de te communiceren boodschap, de doelgroep en het beoogde gebruik van de toepassing vastgesteld. Vervolgens onderzoeken we hoe deze boodschap optimaal kan worden overgedragen aan de doelgroep(en) en welke functionele eisen dit met zich meebrengt. Op basis van de functionele specificatie bepalen we de te gebruiken technologie. Ook zaken als een communicatiemodel en een eventueel verdienmodel worden in deze fase opgesteld.

U kunt in deze fase, in het geval van bijvoorbeeld een website, denken aan het vaststellen van een tekstuele of schematische opzet van de menustructuur, een overzicht van onderwerpen die op de homepage terug moeten komen, de beoogde routing door de website per doelgroep en de optimale plaatsing van conversieverhogende triggers.

Silver Arrows MultiMedia Eindhoven-werkwijze-ontwerp

 

Ontwerp

In het voorbeeld van een website worden in deze fase zaken als kleurstelling, beeldmateriaal en typografie, indeling, navigatie en sturing van de lezer door middel van grafische elementen bepaald en uitgewerkt. In de ontwerpfase wordt het opgestelde concept voorzien van grafische aankleding.

Het bereiken van de juiste uitstraling, een gebruiksvriendelijk ontwerp en het helder en overzichtelijk presenteren van de te communiceren boodschap staan hierbij centraal. Aan de hand van één of meerdere schetsontwerpen en revisierondes, wordt er in overleg met de klant een eindontwerp uitgewerkt.

 

Silver Arrows MultiMedia Eindhoven-werkwijze-ontwikkeling

Ontwikkeling

Dit is de productiefase. Het vastgestelde concept en ontwerp worden gerealiseerd. In het geval van een website gaan onze ontwikkelaars aan de slag met de bouw van het gekozen product. Ongeacht de gebruikte technologie wordt de ontwikkeling van onze producten intensief gevolgd en tussentijds getest. Na een interne testronde, wordt er een zogenoemde testURL opgeleverd. Via deze testURL wordt de nieuw ontwikkelde site toegankelijk gemaakt, zodat de klant deze kan bekijken, testen en desgewenst al kan invullen. Na finetuning en verwerking van eventuele feedback wordt de website voltooid en de ontwikkelfase afgerond.

 

Silver Arrows MultiMedia Eindhoven-werkwijze-implementatie

 


Implementatie

Met een concept en een ontwerp is er nog geen eindproduct. Misschien wel het belangrijkste onderdeel van elk communicatiemiddel is de inhoud. De gebruikte teksten, foto's, illustraties, diagrammen en ander beeldmateriaal bepalen in grote mate het succes van uw marketingproducten. Silver Arrows ondersteunt desgewenst bij het creëren en het plaatsen van het materiaal.

In het geval van een website komen in de implementatiefase in ieder geval zaken als inrichting en configuratie, het aanmaken en (zoekmachinevriendelijk!) vullen van de webpagina's en het installeren van statistieken programma Google Analytics aan bod. Desgewenst worden ook activiteiten als copywriting, fotografie en het leveren van bijvoorbeeld illustraties of dynamische grafieken uitgevoerd.

 

 

Silver Arrows MultiMedia Eindhoven-werkwijze-exploitatie

 

Exploitatie

Onderhoud, analyse en optimalisatie vormen de basis van deze fase. Bij drukwerk zal het gemiddeld genomen blijven bij analyse (en eventueel optimalisatie bij een nieuwe publicatie), maar zeker in het geval van een website is een goede exploitatie van groot belang. De tijd dat een website niet meer was dan een online visitekaartje is voorbij. Bezoekers verwachten actuele informatie en daadwerkelijke interactie.

Zowel technisch als inhoudelijk periodiek onderhoud zijn hierbij van groot belang. Veiligheidsupdates worden uitgevoerd en desgewenst ondersteunen we bij het beheer en het up-to-date houden van de website. Analyse van het gebruik en de prestaties van de website verschaffen inzicht in mogelijke verbeteringen welke in de optimalisatie meegenomen kunnen worden. Ook het onder de aandacht brengen van een website middels social media of een adwordscampagne valt onder exploitatie.

 

Leverancier worden?

Silver Arrows besteedt een deel van bij haar aanbestede productiewerkzaamheden uit aan gespecialiseerde leveranciers. 

Een belangrijke ontwikkeling in de ICT branche is dat bedrijven zich steeds verder specialiseren in zorgvuldig gekozen activiteiten. In de tegenwoordige tijd is het vooral met het oog op overhead, efficiëntie en effectiviteit zaak binnen een snel en krachtig netwerk van leveranciers te opereren om zodoende tot de levering van de best passende oplossing voor een onderneming  te komen. 

Mocht u geïnteresseerd zijn in het leveranciers- netwerk van Silver Arrows opgenomen te worden, neemt u dan gerust contact op met Roos Verhooren.

 
Profiteer van tips, tricks
& online marketing nieuws: 

 
Facebook-icon-Silver Arrows MultiMedia
 Linkedin icon Silver Arrows MultiMedia aanmeld icon Silver Arrows MultiMedia 

 
Neem contact op via 06 14906645 of 
info@silverarrows.nl voor informatie of een afspraak.