Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en uw website

05-04-2018
De AVG en uw website

Op 25 mei 2018 treedt de handhaving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Het betreft nieuwe Europese wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, welke de huidige wet bescherming persoonsgegevens vervangt.

De AVG grijpt in op de hele organisatie van bedrijven in de processen waar met persoonsgegevens wordt omgegaan. Centraal in de wetgeving staat het kenbaar maken van het verzamelen van persoonsgegevens, het vragen van toestemming voor het verzamelen van gegevens, waarbij het doel van verzamelen eenduidig uiteen is gezet, het bieden van inzage op verzamelde gegevens en het naar wens verwijderen van verzamelde gegevens. Daarnaast dienen verzamelde persoonsgegevens aantoonbaar veilig verzameld en opgeslagen te worden.

Silver Arrows Multimedia is geen juridische adviesorganisatie, derhalve kunnen wij u enkel informeren aangaande de invloed van de AVG op uw website. Onderstaand treft u de belangrijkste onderdelen aan:

  • In geval persoonsgegevens worden verzameld via uw website, dan dient u een privacy verklaring op uw website te plaatsen, waarin u aangeeft welke gegevens, waarvoor worden verzameld, hoe inzage is te verkrijgen in de gegevens en hoe deze aangepast of verwijderd kunnen worden. U kunt via deze (https://veiliginternetten.nl/privacyverklaring-generator/start/) link op website VeiligInternetten.nl een privacy verklaring opstellen. Deze is niet juridisch op uw organisatie getoetst, maar geeft een goed idee van wat u allemaal moet opnemen. Naar wens brengen we u in contact met juridisch adviseurs, die u met uw privacy verklaring kunnen helpen.
  • Een beveiligde verbinding middels SSL certificaat op de website in geval gegevens worden verzameld. Eigenlijk kan gesteld worden dat in geval een website wordt bezocht, gegevens van de bezoeker worden verzameld. Als in het is altijd een pré een beveiligde verbinding tussen bezoeker en website op te zetten. U kunt een SSL certificaat op uw website bij ons aanvragen.
  • Daar waar in de website naar persoonsgegevens wordt gevraagd, dient eenduidig aangegeven te worden waar de gegevens voor worden gebruikt. U dient derhalve van elk gevraagd gegeven na te gaan of u het nodig heeft met goede reden.
  • In geval gebruik gemaakt wordt van niet functionele cookies, bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend Google Analytics en links naar Social Media platformen als Facebook, Twitter en LinkedIn, dan dient een cookieverklaring aan de website te worden toegevoegd, waarin toestemming voor het gebruik wordt gevraagd en wordt aangegeven waar de verzamelde gegevens worden gebruikt. 

In relatie tot internet is elk naar een persoon te herleiden achter gelaten of automatisch verzameld gegeven een persoonsgegeven. Het is derhalve zeer aan te bevelen aan bovengenoemde punten te voldoen vanaf 25 mei 2018. Wij staan klaar u daarbij te ondersteunen.

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op via info@silverarrows.nl.

 
Profiteer van tips, tricks
& online marketing nieuws: 

 
Facebook-icon-Silver Arrows MultiMedia
 Linkedin icon Silver Arrows MultiMedia aanmeld icon Silver Arrows MultiMedia 

 
Neem contact op via 06 14906645 of 
info@silverarrows.nl voor informatie of een afspraak.